O ILŠVS

Srdečně zveme na Instruktorskou lesní školu vodních skautů Sciens vincit (ILŠVS) 2021.

Co je instruktorka Sciens Vincit?

„Instruktorka“ je, stejně jako ostatní instruktorské lesní školy v rámci Junáka, otevřena všem odhodlaným činovníkům (nejen vodákům), kteří chtějí, kromě nových znalostí, dovedností a zážitků, získat i instruktorskou kvalifikaci (IK). K jejímu splnění celá ILŠ zásadním způsobem směřuje.


K čemu je instruktorka?

Kvalifikace (IK) potřebná pro ty, kteří se chtějí podílet či přímo organizovat vzdělávací akce a programu v Junáku. Během ILŠ tedy prohloubíte své organizační i lektorské dovednosti, abyste nakonec byli skutečně schopni zorganizovat celý kurz či předsedat zkušební komisi…

V neposlední řadě ILŠVS nabídne prostor k sebereflexi svého dosavadního působení. Nové impulzy pro další osobní rozvoj, i možnost hlubšího zamyšlení nad budoucím skautským a instruktorským směřováním v Junáku.


Kdo se může přihlásit?

Každý, kdo dosáhl věku 21 let.

Po složení vůdcovské zkoušky alespoň jeden rok prováděl aktivní činovnickou praxi.

Absolvoval lesní školu nebo lesní kurz a může se zúčastnit celé ILŠVS.

Kapacita kurzu se pohybuje v rozmezí 6-12 účastníků.


… a co mě tam čeká?

ILŠVS navazuje na tradici vodáckých instruktorek, pozornost bude tedy věnována i specifikům těchto vzdělávacích akcí.

Teoretické a praktické programy směřující ke splnění všech potřebných kompetencí budoucího instruktora – tedy vzdělavatele a organizátora (viz Řád pro vzdělávání činovníků a činovnic, č. 159).

Nemalý podíl bude tvořit společná příprava a aktivní realizace skutečné vzdělávací akce (čekatelský lesní kurz).

Součástí ILŠVS je i osobní tábornická a vodácká praxe – hlavně během společné letní táborové části u řeky Sázavy – takže voda, voda a zase voda 🙂


TermínyZDE